• Freaking Perfect

    Freaking Perfect

    De pijnlijke worsteling die het streven naar perfectie met zich meebrengt vormen het uitgangspunt van deze serie portretten.

Karlijn van den Hoff